Допуснати до интервю кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

Временната комисия към Общински съвет Стара Загора, избрана с Решение №1194 от 29 юли 2021г., след проведено заседание на 4 септември 2021г., разгледа постъпилите документи за участие в конкурса за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“ и допуска до интервю следните кандидати, подредени по азбучен ред, както следва: 

        1. Анелия Стефанова Димова

        2. Анелия Стефанова Калчева

        3. Диана Иванова Искрева – Идиго

        4. Надежда Георгиева Чакърова

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 9 септември /четвъртък/ от 09:00 часа в стая 216 на Община Стара Загора. Целта на интервюто е да се проверят и оценят познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията на кандидата за взаимоотношенията между гражданите и местната власт.

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали