СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027

Размер на шрифта: A A A

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027

 

1.Ивелина Тодорова Георгиева

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

2. Слави Иванов Янулов

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

3. Даниела Ангелова Хопчева

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

4. Маргарита Славова Пенева

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

5. Донка Димитрова Калдамукова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

6. Иванка Колева Петкова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

7. Марианна Тинкова Колева

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

8. Ваня Василева Панова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

9. Мариана Цветкова Балабанова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

10. Ганка Костова Стоянова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

11. Дора Белева Гинова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

12. Силвия Желязкова Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

13. Мариана Дончева Бъчварова - Христова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

14. Мариана Господинова Димова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

15. Марияна Кирилова Иванова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

16. Емилия Благоева Иванова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

17. Вилияна Илиева Малчева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА Писмени препоръки

 

18. Живко Пеев Лечев

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

19. Симеон Маноилов Манев

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

20. Роза Колева Коева

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА  Писмени препоръки

 

21. Венеана Ангелова Хаджиангелова - Симеонова

Автобиография  Мотивационно писмо Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

22. Десислава Бориславова Костова

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали