СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027

Размер на шрифта: A A A

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА ЗА МАНДАТ 2023 – 2027

1. Иванка Стефанова Иванова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

2. Мария Желязкова Иванова  

Автобиография   Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

3. Магда Райчева Георгиева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

4. Нели Георгиева Ламбова

Автобиография  Мотивационно писмо  

 

5. Стефка Йорданова Стоянова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

6. Ваня Русева Дионисиева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

7. Керана Нейкова Петкова ЕГН

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

8. Янка Делчева Райнова

Автобиография  Мотивационно писмо  

 

9. Христо Стефанов Загорчев

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

10. Ванина Веселинова Георгиева

Автобиография  Мотивационно писмо  

 

11. Ивизара Георгиева Георгиева

Автобиография  Мотивационно писмо 

 

12. Марьо Иванов Иванов

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

13. Милена Димитрова Димитрова

Автобиография  Мотивационно писмо  

 

14. Таня Иванова Желева

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

15. Янета Тенева Иванова

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

16. Сашка Иванова Чобанова – Шиха

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

17. Иван Добрев Любенов

Автобиография  Мотивационно писмо  Документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали