График за провеждане на съвместно уточняване /анкетиране/ на границите на имотите в землищата на град Стара Загора и село Пряпорец

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора на основание чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработването на помощни планове и планове на новообразуваните имоти съгласно § 4к, ал. 1 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на местностите: Подстанцията (Големия чардак, Сечена могила), Под паметника (Асенов трап – Асанов трап) и Халваджийски кладенец – Халваджи бунар, намиращи се в землището на гр. Стара Загора (ЕКАТТЕ 68850); Под паметника (Стаев трап) намираща се в землището на с. Пряпорец (ЕКАТТЕ 58743) община Стара Загора; Юнаците (Братовото – Бобоолу, Сечена могила), намиращи се в землището на гр. Стара Загора (ЕКАТТЕ 68850), ще се проведе съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на ползвателите, попадащи под разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ.

Съвместното уточняване ще се проведе по график по дати и местности:

1. За имотите в землището на гр. Стара Загора /всички местности/ 

  • дати на провеждане на анкета – 20.08.2019 г. и 21.08.2019 г.
  • Начало 9.30 ч в сградата на Община Стара Загора.

2. За имотите в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора

  • дата на провеждане на анкета – 22.08.2019 г.  
  • Начало 9.30 ч в сградата на кметство Пряпорец.

Горещ телефон
за сигнали