Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - /"СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД/

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец с цел водоснабдяване /поливане/ на тревни площи“ в поземлен имот с идентификатор 04738.92.28, землището на с.Богомилово, общ. Стара Загора, собственост на „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД , с. Богомилово, общ. Стара Загора.

Лице за контакти – Красимира Тарълова, тел.: 0887 37 79 73.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 21.05.2019 г. до 03.06.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали