Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.04.2019 /"АТЗ Прожект" ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди в имот 35420.12.31“ , в землището на с. Калитиново, общ Стара Загора,  с възложител „АТЗ Прожект“ ЕООД , гр. София.

Лице за контакти – Светлан Убчев, тел.: 0878 48 48 08.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 12.04.2019 г. до 25.04.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали