Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 22.02.2018 /"ЕКО ЕНЕРДЖИ-2015" ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ "Загоре" “ в собствен имот, необработваема земя с идентификатор № 68850.162.1 в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

 

Възложител: "ЕКО ЕНЕРДЖИ-2015" ЕООД

 

Адрес за кореспонденция: град Стара Загора, кв. Казански, бл.22, вх.Б, ап.84

 

Лице за контакти – инж. Малешко Малешков, тел.: 0888 303 409

 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 22.02.2018 г. до 07.03.2018 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали