Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 26.02.2018 /„ЗАГОРА ЕКО“ ООД/

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки – носачки“ в поземлен имот с идентификатор № 001006 стопански двор в землището на с. Еленино, община Стара Загора.

 

Възложител: „ЗАГОРА ЕКО“ ООД

Адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ул.“Света Богородица“ №116, ет. 2.

Лице за контакти: Костадинов, тел.: 0898 921 795

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 27.02.2018 г. до 12.03.2018 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663

Горещ телефон
за сигнали