Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 26.05.2016

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, съхранение и предварителна обработка, както и сортиране и рязане – в имот: 77476.507.47 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора“.

 

Възложител „МИГ Трейд груп“ ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост 1 А, бл. 551, вход 1, ет.5, ап.14
Лице за контакти – Крум Здравков, тел.: 0888002286

 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 26.05.2016 г. до 07.06.2016 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали