Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 27.03.2017 /"Уайлд Нейчър" ЕООД/

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на 3 бр. нови тръбни кладенеца до 110м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м3 , възстановяване на противопожарния резерв до 24 часа след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи ( изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект : „Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка“ в поземлен имот № 000747, в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора“.

Възложител: „Уайлд Нейчър“ ЕООД, гр. Стара Загора
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Боруйград“ №60, вх. В, ап.79
Лице за контакти – Андрей Йончев, тел.: 0897 895 128


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 27.03.2017 г. до 09.04.2017 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали