Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 27.03.2019 /"ЕКО БГ - СЖП" ООД/

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове, в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора“ с възложител „ЕКО БГ - СЖП“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 1421, ж.к „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ № 34, ет.1

Лице за контакти – Димитър Манджуков, тел.: 0887 888 327

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 27.03.2019 г. до 09.04.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали