Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.12.2018

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец №1 „АТЗ Прожект - Хрищени“ (ТК-1 „АТЗ Прожект – Хрищени“) с дълбочина до 35м за противопожарно водоснабдяване (пожарогасене)“ в поземлен имот с идентификатор 77476.57.10 в землището на с.Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „АТЗ Прожект“ ЕООД , гр. София.

Лице за контакти – Стилиян Бонев, тел.: 0883 53 72 72

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 28.12.2018 г. до 10.01.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон 042/ 614 663.

 

Горещ телефон
за сигнали