Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 29.12.2017 /"Стандард профил България" ЕАД/

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширяване на производствената дейност чрез монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили“ в имот № 68850.75.244 по кадастралната карта на гр. Стара Загора

 

Възложител: „СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 12

Лице за контакти – инж. Иван Иванов – Управител на „Екоконсулт 2008“ ЕООД – консултант по процедурата за преценка необходимостта от ОВОС, тел.: 0897 810381.

 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 29.12.2017 г. до 11.01.2018 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали