Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на осем жилищни сгради, ресторант, две водовземни съоръжения и монтиране на две пречиствателни станции“ в поземлени имоти с идентификатори 05431.19.19 и 05431.91.46, землище на с. Борилово, община Стара Загора“, с възложител „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД , с. Долен, община Сатовча, област Благоевград.

Лице за контакти – Пламен Петков, тел.: 0885 809 090.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 09.02.2023 г. до 23.02.2023 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600. 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали