Обява за актуализиран план за безопасност на "Зара - Газ" ООД

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал Агробиохим“, с. Хрищени 6050, община Стара Загора.

с оператор: „ЗАРА-ГАЗ“ ООД, гр. Стара Загора 6000, ул. „Индустриална“ № 1.

с предмет на дейност: доставка, съхранение, обработка и експедиране петролни продукти.

Актуализиран доклад за безопасност относно „Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал Агробиохим“, с. Хрищени 6050, община Стара Загора.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 19.05.2016 г. до 18.06.2016 г., в сградата на Общинска администрация Стара Загора, ет. 6, стая 603 на интернет страницата ИАОС – http://eea.government.bg/bg/r-r 

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.

Лице за контакти: Маргарита Георгиева - главен експерт, отдел „Екология“, тел. 042/614 663, [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали