Обявление за набиране на 4 броя преброители на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора за периода септември - ноември 2024 г.

Размер на шрифта: A A A

В изпълнение на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Стара Загора, Община Стара Загора набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината.

Преброяването следва да се извърши в периода март - юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в периода септември - ноември 2024 г. 

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания - опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

При липса на кандидати за преброители ще се приемат и кандидати, обучаващи се по специалности в областта на ветеринарната медицина и статистиката, като за целта представят уверение от  съответното висше учебно заведение.

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори за останалите населени места в общината.

Техническото и материално обезпечаване по преброяването, ще бъде за сметка на община Стара Загора.         

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните

Срок за подаване на документи от кандидатите е до 19.07.2024 г. в стая 606, ет.4, сградата на Общинска администрация - Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107.

Необходими документи:

  • Заявление за участие в свободен текст
  • Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба № 4
  • Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.
  • Копие на документ за самоличност
  • Уверение от ВУЗ /в случай, че  кандидатите са студенти/

Конкретните условия и методика на преброяването, както и допълнителна информация може да получите на следните интернет адреси:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=45115AECD06C1355FEBAEDA8D45A1C33?idMat=155679
https://starazagora.bg/bg/programi
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали