Обявление за обществено обсъждане на проект на план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора – 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора уведомява всички заинтересовани страни, че е изготвен Проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора – актуализация 2021 г.

Документът е на разположение на заинтересованите лица и организации на електронната страница на Общинска администрация Стара Загора за периода от 25 август 2021 год. до 25 септември 2021 год.

Поради извънредната епидемична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България за борба с разпространението на COVID-19, общественото обсъждане ще се проведе в електронна среда.

Въпроси по предложения за обсъждане План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора –актуализация 2021 г. могат да бъдат задавани по електронна поща на e-mail: [email protected] или на тел. 042 614 663 през целия период на обществен достъп.

Всички предложения, становища и бележки към проекта на документа, предмет на общественото обсъждане, се предоставят в писмена форма в Община Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, 6000, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, в срок не по-късно от 4 октомври 2021 год.


План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора – актуализация 2021 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали