Обявление за резултати от конкурса за съфинансиране на културни проекти

Размер на шрифта: A A A

След проведено на  14.07.2022 г. заседание за оценка на проекти по реда и при условията Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора /приет от Общински съвет с Решение № 1509 от 24.02.2022 г./, Експертната комисия предлага да се осигури съфинансиране на следните проекти:

  • Проект „Песен от извора“ - кандидат НЧ „Св. Климент Охридски 1858“

Общ бюджет на проекта - 3 800 лева, от които съфинансиране от Община Стара Загора - 2660 лева.

  • Проект „Моята родина“ – рецитал спектакъл -  кандидат ДТ „Гео Милев“ – Стара Загора

Общ бюджет на проекта -  4 285, 71 лева, от които съфинансиране от Община Стара Загора - 3 000 лева.

  • Проект Арт фестивал за деца „Промая“ - кандидат Мария Марулева

Общ бюджет на проекта - 3600 лева, от които съфинансиране от Община Стара Загора - 2 520 лв.

           

На основание чл. 29, ал. 7 от  Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на културни проекти в Община Стара Загора, в 10 дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, всеки кандидат може да се запознае с Таблицата за оценка на своето предложение и/или становището на комисията за предложението му.

За контакти: отдел „Култура“, телефон 042 614 863

Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, стая 703

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали