Обявления


Заповед № 19-13-28 от 02.02.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-29 от 18.01.2023 г., с решение по т. 1.9 от протокол № 03 от 18.01.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-27 от 02.02.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-41 от 25.01.2023 г., за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ВИТА СОЛАРЕ“ ООД да възложи изработване на ПУП –…

Заповед № 19-13-26 от 01.02.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-590 от 20.12.2022 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 51 от 21.12.2022 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Йовчо Петков Петков да възложи изработване на ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-19 от 23.01.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1 и чл.81, ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-582 от 15.12.2022 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 51 от 21.12.2022 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането…

Заповед № 19-13-25 от 26.01.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-6 от 05.01.2023 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Деница Тодорова Панделиева да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план…

Заповед № 19-13-24 от 25.01.2023 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-17 от 10.01.2023 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Веселина Тодорова Костадинова и Емил Истилиянов Костадинов да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-23 от 25.01.2023 - план за застрояване

На основание чл. 124a, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-25 от 16.01.2023 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Стоян Николаев Николов да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VI 363, кв.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали