Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в складова база на "Агрополихим" АД в землището на с. Хрищени с възложител "Агрополихим" АД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в складова база на „Агрополихим“ АД в ПИ с идентификатор 77476.507.30, в землището на…

Заповед № 19-13-61 от 29.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-61/ 29.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 2092/15.11.1999 г. на ОбС - Стара Загора, в частта…

Провеждане на жребий за продажба на дини и пъпеши на 13 юни 2018 г.

Заповед № 10-00-803 от 25.05.2018 г. Проложение № 1 - места за продажба на дини и пъпеши Приложение № 2 - комисии за провеждането на жребия Декларация по чл.13, ал. 2, т. 4  Декларация по чл.13, ал. 2, т.7   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  МЕСТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЪРГОВЦИ НА ДИНИ И…

Горещ телефон
за сигнали