Заповед № 19-13-5 от 07.01.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-5 / 07.01.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Горно Ботево, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 615 от 01.10.1965 г.…

Заповед № 19-13-4 от 07.01.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-4 / 07.01.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сладък кладенец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 611 от 16.04.1987 г.…

Заповед № 19-13-3 от 07.01.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–3 от 07.01.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 76/18.01.1991г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-2 от 07.01.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–2 от 07.01.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1111/21.10.1983г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-1 от 07.01.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–1 от 07.01.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 450/22.03.1977г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-264 от 23.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-264 / 23.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1499 от 19.09.1996 г. на…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Казанка“ в поземлен имот с идентификатор…

Заповед № 19-13-262 от 19.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-262 от 19.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 110 и изменение на ПУП – План за регулация на с. Елхово, одобрен със Заповед…

Заповед № 19-13-261 от 19.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-261 от 19.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Братя Кунчеви. общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 99/30.01.1987 г. на Кмета…

Заповед № 19-13-260 от 19.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-260 от 19.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1490 / 16.09.1999 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали