Провеждане на жребий за продажба на слънчеви очила и сладолед на 27 март 2018 г.

Заповед № 10-00-295459 KB01/03/2018, 17:01 Заповед № 10-00-296463.21 KB01/03/2018, 17:01 Приложение № 1 и Схеми за разполагане на хладилни витрини за продажба на сладолед   Приложение № 1 и Схема за разполагане на търговски обекти за продажба на слънчеви очила

Провеждане на обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк „Митрополит Методи Кусев“ с представители на общинската администрация и проектантския колектив

  Община Стара Загора на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че e изработен проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване…

Уведомление за инвестиционно предложение - 28.02.2018 г. /„ТРАКИЕЦ КОМЕРС“ ООД/

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на…

Уведомление за инвестиционно предложение - 27.02.2018 г. /„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД/

  На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 26.02.2018 /„ЗАГОРА ЕКО“ ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 22.02.2018 /"ЕКО ЕНЕРДЖИ-2015" ЕООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Горещ телефон
за сигнали