Заповед № 19-13-71 от 09.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–71 от 09.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ с идентификатори 68850.42.18 и 68850.42.45, местност Каймака по КККР на гр. Стара Загора, като УПИ III955 и УПИ…

Заповед № 19-13-70 от 04.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-70/04.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Калитиново, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-106 от 19.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-69 от 04.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–69 от 04.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1022/14.11.1966 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-68 от 04.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-68 от 04.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за  изменение на План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25-801/02.04.2009 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-67 от 04.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-67/ 04.04.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 357/26.07.2012 г. на ОбС Стара Загора, в частта му за…

Заповед № 19-13-66 от 04.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-66/04.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Лясково, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1689 от 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-65 от 04.04.2019 - план за регулация

 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–65 от 04.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ II1002 в кадастрален район 115 по КККР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед…

Заповед № 19-13-64 от 04.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-64/ 04.04.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС Стара Загора, в частта му за…

Заповед № 19-13-60 от 02.04.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–60 от 02.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.157.262 и ПИ 68850.157.412 по КККР на гр. Стара Загора, като УПИ II629 и III630  в кадастрален район…

Горещ телефон
за сигнали