Заповед № 19-13-165 от 30.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-165 от 30.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 919/25.05.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-163 от 26.07.2019 - план за застрояване

 На основание чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-252 от 16.07.2019 год., с решение по т. 1.5 от протокол № 29 от 17.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава Христо Радославов Рашков…

Заповед № 19-13-161 от 25.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-161/ 25.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 280 от 10.03.1981 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-160 от 25.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–160 от 25.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 44851.32.2, местност Йовлаза, с. Лясково, като същият се разделя и се обособяват ПИ с проектни идентификатори…

Заповед № 19-13-158 от 19.07.2019 - изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗАПОВЕД  № 19-13-158 от 19.07.2019 год. На основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 19-06-237 от 02.07.2019 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 27 от 02.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава „БГ…

Заповед № 19-13-157 от 19.07.2019 - изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗАПОВЕД  № 19-13-157 от 19.07.2019 год. На основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 19-06-238 от 02.07.2019 г., с решение по т. 1.12 от протокол № 27 от 02.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава „БГ…

Заповед № 19-13-156 от 19.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–156 от 19.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128/03.06.2004 г. на ОбС Стара Загора,…

Заповед № 19-13-155 от 18.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–155 от 18.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Остра Могила, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2220 от 29.09.1995 г. на…

Заповед № 19-13-154 от 17.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-154 от 17.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128/03.06.2004 г. на ОбС Стара Загора,…

Горещ телефон
за сигнали