Заповед № 19-13-24 от 23.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-24 от 23.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.215.60, 68850.215.61 и 68850.215.62, местност „Кимикли алан“ по КККР на гр. Стара Загора, като УПИ IV147 се отрежда…

Заповед № 19-13-21 от 18.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-21/ 18.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1400/16.11.2001 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта…

Решение № 1958 от 29.11.2018 - изработване на проект за ПУП - изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл.17, ал.1, чл. 124а, ал. 2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешава община Стара Загора да възложи изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I…

Заповед № 19-13-18 от 15.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-18/ 15.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Змейово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688 от 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Заповед № 19-13-17 от 15.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-17/ 15.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 643 от 22.04.2005г. на Кмета на Община Стара…

Провеждане на жребий за продажба на мартеници, цветя и "Валентинки" на 06 февруари 2019 г.

Заповед № 10-00-95  15/01/2019 , 14:38 Приложение № 1  15/01/2019 , 14:38 Приложение № 3  15/01/2019 , 14:38   Заповед № 10-00-162 за промяна  28/01/2019 , 14:13 Заповед № 10-00-190 за промяна  01/02/2019 , 11:45 Заповед № 10-00-197 за промяна  06/02/2019 , 10:45   Заповед № 10-00-211 за повторен жребий…

Заповед № 10-00-80 за заличаване на адресните регистрации по настоящ и постоянен адрес на лица, настанени в студентски общежития

Заповед № 10-00-80  11/01/2019 , 10:12 Приложение № 1 - Списък за заличаване на настоящи адреси на лица, настанени в студентски общежития Приложение № 2 - Списък за заличаване на постоянни адреси на лица, настанени в студентски общежития

Горещ телефон
за сигнали