Заповед № 19-25-6 от 16.05.2018 за промяна на Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018 - план за регулация

       На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ,  със Заповед № 19-25-6/16.05.2018 г. се изменя Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018г на Кмета на Община Стара Загора за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово,…

Заповед № 19-13-57 от 14.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–57 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 742/17.06.1983 г., в частта му за…

Заповед № 19-13-56 от 10.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-56/ 10.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сулица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2241/ 01.12.1999 г., в частта му за…

Заповед № 19-13-55 от 04.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-55/ 04.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сулица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-923/31.03.2010 г., в частта му за УПИ…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали" в землището на с. Калитиново с възложител "АТЗ Проджект"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА  Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както и като съставки…

Горещ телефон
за сигнали