Обявления


Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2016-2017 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и на основание Решение № 196/25.02.2016г. на Общински съвет Стара Загора, обявявам списък на имотите…

Заповед № 19-13-30 от 03.02.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–30 от 03.02.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Обществено обсъждане на документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора - II фаза

           Община Стара Загора обявява за обществено обсъждане документация по процедура за разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали