Заповед № 19-13-250 от 04.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-250 от 04.12.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Колена, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 3/02.01.1995 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-249 от 04.12.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-249/04.12.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-248 от 29.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-248 от 29.11.2019 год. На основание чл.135, ал.3, чл.134 и  ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-396 от 19.11.2019 г., с решение по т. 1.9 от протокол № 47 от 20.11.2019 г. на  ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава ВАСИЛ …

Заповед № 19-13-247 от 29.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-247 от 29.11.2019 год. На основание чл. 17, ал.2, т.1, чл. 81, ал.4, чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-366 от 28.10.2019 г., с решение по т. 1.2 на протокол № 45/ 06.11.2019г. на ЕСУТ, и имайки предвид, че искането…

Заповед № 19-13-246 от 27.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-246 от 27.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 508 „Кольо Ганчев“, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на…

Заповед № 19-13-245 от 27.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-245 от 27.11.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация одобрен със Заповед № 19-12-240/11.09.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора за УПИ IX87, кадастрален…

Заповед № 19-13-244 от 27.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-244 от 27.11.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 340 от 15.05.1963 г. на Кмета…

Уведомление за инвестиционно предложение "Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на повърхностни води в с. Памукчии"

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Подобряване на експлоатационното състояние на системата за отвеждане на повърхностни води в село Памукчии, община Стара Загора“.   Уведомление  26/11/2019 , 13:45…

Заповед № 19-13-243 от 25.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-243 от 25.11.2019 год. На основание чл. 17, ал.1, чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-290 от 21.08.2019 г., с решение по т. 1.1 на протокол № 45 от 06.11.2019 г. на ЕСУТ, и имайки предвид, че искането…

Заповед № 19-13-242 от 25.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-242 от 25.11.2019 год. На основание чл. 17, ал.2, т.3, чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-371 от 05.11.2019 г., Предварителен договор от 30.10.2019 г., с решение по т. 1.5 на протокол № 45 от 06.11.2019 г. на ЕСУТ, и…

Горещ телефон
за сигнали