Обявления


Заповед № 19-13-86 от 03.05.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-190 от 03.04.2023 г. с решение по т. 1.9 от протокол № 13 от 05.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Георги Динев Георгиев да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-85 от 03.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-200 от 04.04.2023 г., с решение по т. 1.18 от протокол № 13 от 05.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-84 от 03.05.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-189 от 03.04.2023 г. с решение по т. 1.8 от протокол № 13 от 05.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Георги Динев Георгиев да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-83 от 03.05.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-175 от 27.03.2023 г. с решение по т. 1.13 от протокол № 12 от 29.03.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Тошко Иванов Тотев да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-82 от 03.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-205 от 05.04.2023 г., с решение по т. 1.22 от протокол № 13 от 05.04.2023г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Здравко Стойков Граматиков, Делина Тодорова Граматикова и „КА…

Заповед № 19-13-81 от 03.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-214 от 11.04.2023 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 14 от 12.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-80 от 03.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-192 от 04.04.2023 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 13 от 05.04.2023г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Митьо Колев Митев да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-74 от 25.04.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-191 от 03.04.2023 г. с решение по т. 1.10 от протокол № 13 от 05.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Георги Динев Георгиев да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-79 от 26.04.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-242 от 26.04.2023г., с решение по т. 1.19 от протокол № 16 от 26.04.2023г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Съни Бийч…

Заповед № 19-13-78 от 26.04.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-180 от 29.03.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 13 от 05.04.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали