Решение № 1310 от 18.12.2017 г. - "Верея имоти" ЕООД

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ВЕРЕЯ ИМОТИ“ ЕООД, гр. Стара Загора…

Горещ телефон
за сигнали