Обявление за обсъждане на предоставения от "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД проект "График за движение на влаковете за периода 2018/2019"

Община  Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете за периода 2018/2019 г.“.  Окончателното обсъждане на Графика за движение на влаковете, предвидено в Закона за железопътния транспорт се организира от ДП „НК Железопътна инфраструктура“, сe провежда…

Заповед № 19-13-68 от 06.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–68 от 06.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.305.124, местност „Под с. Дъбрава“ по ККР на гр. Стара Загора, с НТП – За друг вид застрояване,…

Заповед № 19-13-67 от 05.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-67 от 05.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-213/ 15.09.2017г., в частта му за УПИ XLVIII6133  в кв.…

Заповед № 19-13-66 от 05.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-66/ 05.06.2018г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1078/18.04.2008 г., в частта му за УПИ XX5015  и УПИ…

Обявление за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора за 2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА   О Б Я В Л Е Н И Е   За прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора   1. На основание…

Заповед № 19-13-62 от 31.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-62 / 31.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 177 / 28.01.1993 г., в частта му за УПИ VII5057,…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в складова база на "Агрополихим" АД в землището на с. Хрищени с възложител "Агрополихим" АД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в складова база на „Агрополихим“ АД в ПИ с идентификатор 77476.507.30, в землището на…

Заповед № 19-13-61 от 29.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-61/ 29.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 2092/15.11.1999 г. на ОбС - Стара Загора, в частта…

Провеждане на жребий за продажба на дини и пъпеши на 13 юни 2018 г.

Заповед № 10-00-803 от 25.05.2018 г. Проложение № 1 - места за продажба на дини и пъпеши Приложение № 2 - комисии за провеждането на жребия Декларация по чл.13, ал. 2, т. 4  Декларация по чл.13, ал. 2, т.7   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  МЕСТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЪРГОВЦИ НА ДИНИ И…

Горещ телефон
за сигнали