Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 29.12.2017 /"Стандард профил България" ЕАД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Предложение за замяна на имот 168 кв.м. от УПИ, кв. 12 а по ПУП на с. Ново село

  ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРАВ изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4от Закона за общинската собственостОБЯВЯВА:ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 168/1290 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 11.12.2017 /"Волтсистем" ООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Горещ телефон
за сигнали