Заповед № 19-13-36 от 30.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-36 от 30.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-26/ 09.02.2018г., в частта му за УПИ XIV260  и УПИ…

Заповед № 19-13-33- от 28.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-33/28.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 300/20.11.2008 г., в частта му за УПИ I3512, кв.77 и…

Заповед № 19-13-30 от 26.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–30 от 26.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Оряховица, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2366/ 23.11.1993 г., в частта му за УПИ VII574…

Община Стара Загора отлага насроченото за 29 март 2018 г. обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк "Митрополит Методи Кусев"

Община Стара Загора отлага насроченото за 29.03.2018г. обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк „Митрополит Методий Кусев“ до привеждането му в съответствие с решение на Общински експертен съвет по устройство на територията по Протокол № 12, т. 1.1 от 21.03.2018г.   Обявление

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ЗОНАТА МЕЖДУ УЛИЦИ БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕТИМИЙ, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“, БУЛ.“КРАЙРЕЧЕН“ И БУЛ. „СЛАВЯНСКИ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА.

Община Стара Загора съобщава, че e изработен проект „Актуализация на плана за организация на движението в зоната между улици бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Иван Вазов“, бул. “Крайречен“ и бул. „Славянски“, гр. Стара Загора.

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина до 20 м. за задоволяване на питейно - битови нужди на съществуваща столова, за други цели" в поземлен имот в землището на с. Хрищени с възложител "РЕМ" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина до 20 м. за задоволяване на питейно-битови нужди на съществуваща столова – кухня майка,…

Горещ телефон
за сигнали