Заповед № 19-13-116 от 06.08.2015- план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–116 от 06.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07.08.2015

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.07.2015 - 2

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.07.2015

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Горещ телефон
за сигнали