Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 20.03.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-34 от 18.03.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-34/18.03.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за…

Заповед № 19-13-32 от 09.03.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-32/09.03.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за Промяна на План за регулация, одобрен…

Заповед № 19-13-31 от 09.03.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-31/09.03.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за…

Горещ телефон
за сигнали