Заповед № 19-13-15 от 18.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-15/ 18.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-14 от 18.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-14/ 18.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-10 от 13.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–10 от 13.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект: План за регулация за поземлен…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 18.01.2016

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Заповед № 19-13-8 от 13.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–8 от 13.01.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-5 от 11.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–5 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Горещ телефон
за сигнали