Заповед № 19-13-86 от 10.06.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-86/10.06.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План за…

Издадена заповед № РД-02-15-45 от 03.06.2016 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройство

  На основание чл. 124б, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ обявяваме, че във връзка с изпълнението на Позиция 5 „Модернизация на железопътния участък Оризово - Михайлово“ от проект „Рехабилитация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /Заводски строежи АД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /Ди Ен Ди Инвест ЕООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /АСМ ЕООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /АГРОГРУП ООД/

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Заповед № 19-13-85 от 07.06.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-85/ 07.06.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Заповед № 19-13-75 от 30.05.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-75/30.05.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП- План за…

Горещ телефон
за сигнали