Заповед № 19-13-30 от 09.03.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-30/09.03.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за…

Проект на годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2015 година

  Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2015 година - проект Списък за картотекиране и определяне на групите на гражданите подали заявления до 31.12.2014 година…

Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасища, мера" и "Ливада" за индивидуално ползване за 2015г. в община Стара Загора

  Във връзка с прието Решение № 1691/26.02.2015г. на Общински съвет Стара Загора са определени поземлени имоти /пасища, мери, ливади/ за индивидуално ползване по землища. Подаването на документи се извършва…

Горещ телефон
за сигнали