Заповед № 19-13-147 от 13.10.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-147/ 13.10.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-145 от 12.10.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-145/ 12.10.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-140 от 09.10.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-140/ 09.10.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-134 от 25.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–134 от 25.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-133 от 25.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-133/ 25.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Горещ телефон
за сигнали