Заповед № 19-13-6 от 11.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–6 от 11.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.01.2016

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04.01.2016

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за…

Заповед № 19-13-2 от 04.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–2 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-1 от 04.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–1 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен…

Заповед № 19-13-184 от 28.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-184/ 28.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-185 от 28.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-185/ 28.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-181 от 08.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–181 от 08.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Горещ телефон
за сигнали