Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 04.01.2016

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за…

Заповед № 19-13-2 от 04.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–2 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-1 от 04.01.2016 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–1 от 04.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен…

Заповед № 19-13-184 от 28.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-184/ 28.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-185 от 28.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-185/ 28.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-181 от 08.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–181 от 08.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Заповед № 19-13-179 от 08.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–179 от 08.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен…

Заповед № 19-13-173 от 07.12.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-173/ 07.12.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Горещ телефон
за сигнали