Заповед № 19-13-96 от 03.07.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-96/03.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за…

Заповед № 19-13-94 от 01.07.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-94/01.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП – промяна…

Заповед № 19-13-93 от 01.07.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-93/01.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Списък на свободните имоти с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за предоставяне под наем чрез търг за стопанската 2015-2016 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, Община Стара Загора обявява списък на свободните имоти пасища и мери, ливади, които ще бъдат предоставяни под наем чрез търг…

Заповед № 19-13-92 от 23.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-92/23.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Заповед № 19-13-90 от 19.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-90/19.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Уведомление за предстояща процедура по принудително отчуждаване на Поземлен имот № 15, кв. 6 по плана за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на реална част от поземлен имот – частна собственост, попадащ в улица с о.т. 31-29 между кв. 5 и кв. 6, по плана за регулация…

Горещ телефон
за сигнали