Заповед № 19-13-127 от 07.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-127/ 07.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Заповед № 19-13-126 от 07.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–126 от 07.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-124 от 01.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–124 от 01.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-125 от 01.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–125 от 01.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Покана за участие в провеждане на консултации за определяне състава на общинска избирателна комисии на територията на община Стара Загора

  Покана за участие в провеждането на консултации за определяне състава на общинска избирателна комисии на територията на община Стара Загора за произвеждане на избори за общински съветници и за…

Горещ телефон
за сигнали