Заповед № 19-13-81 от 03.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-81/03.06.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Заповед № 19-13-79 от 02.06.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-79/ 02.06.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора за 2015 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на…

Заповед № 19-13-70 от 12.05.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-70/12.05.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Горещ телефон
за сигнали