Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–26 от 13.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 340/ 15.05.1963 г., в частта му за УПИ V99…

Обява за приемане на документи за участие в жребий за разпределение на свободни преместваеми търговски обекти /маси/ общинска собственост за продажба на промишлени стоки на територията на пазар кв. "Казански" на 30 март 2018 г.

Обява за приемане на документи за участие в жребий за разпределение на свободни преместваеми търговски обекти /маси/ общинска собственост за продажба на промишлени стоки на територията на пазар кв. "Казански" на 30 март 2018 г.

Заповед № 19-13-25 от 12.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-25/ 12.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1022 от 14.11.1966 г. в частта му за УПИ…

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за измиване на трошен камък от баластрово легло на жп линии" в поземлен имот в землището на с. Калитиново с възложител "АТЗ Проджект" ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за измиване на трошен камък от баластрово легло на жп линии“ в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора с възложител „АТЗ Проджект“ ЕООД , гр. София.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 13.03.2018 /Веселина Колева/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение 1. Замяна на съществуваща индукционна пещ AEG (с два индуктора х 2,8 т.) – общо 5,6 т. за…

Провеждане на жребий за продажба на слънчеви очила и сладолед на 27 март 2018 г.

Заповед № 10-00-295459 KB01/03/2018, 17:01 Заповед № 10-00-296463.21 KB01/03/2018, 17:01 Приложение № 1 и Схеми за разполагане на хладилни витрини за продажба на сладолед   Приложение № 1 и Схема за разполагане на търговски обекти за продажба на слънчеви очила

Провеждане на обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк „Митрополит Методи Кусев“ с представители на общинската администрация и проектантския колектив

  Община Стара Загора на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че e изработен проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване…

Горещ телефон
за сигнали