Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 01.12.2017 /"Феролекс Рисайкъл" ЕООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Заповед № 19-13-293 от 30.11.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-293/ 30.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация…

Заповед № 19-13-282 от 16.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-282 от 16.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на План…

Горещ телефон
за сигнали