Заповед № 19-13-109 от 21.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-109/21.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Малка Верея, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1182 от 27.06.2005 г. в частта му за УПИ…

Заповед № 19-13-108 от 21.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–108 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 70/26.02.2004 г. на ОбС Стара Загора,…

Заповед № 19-13-107 от 21.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–107 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 450/22.03.1977 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-100 от 07.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-100/07.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Елхово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 619 от 20.07.1987 г. в частта му за УПИ VIобщ.…

Заповед № 19-13-99 от 06.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–99 от 06.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.242.2 по ККР на гр. Стара Загора, с НТП – За друг поземлен имот за движение и транспорт,…

Заповед № 19-13-98 от 06.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-98/ 06.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Арнаутито, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 772 от 22.05.1987 г. в частта му за УПИ…

Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на гр.Стара Загора - кв."Голиш"

Община Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г. в следния обхват: Проект за…

Заповед № РД-07-213 от 01.08.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора

Комисии по землища в община Стара Загора за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година. Заповед 02/08/2018, 16:55

Заповед № 19-13-95 от 25.07.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–95 от 25.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Преславен, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160/28.08.1964 г., в частта му…

Горещ телефон
за сигнали