Заповед № 19-13-277 от 13.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-277/ 13.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Заповед № 19-13-273 от 06.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-273/ 06.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Заповед № 19-13-271 от 01.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-271/ 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-270 от 01.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–270 от 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План…

Заповед № 19-13-269 от 01.11.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-269/ 01.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-266 от 25.10.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-266/25.10.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация…

Заповед № 19-13-263 от 18.10.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-263/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Горещ телефон
за сигнали