Уведомление за инвестиционно предложение - 28.02.2018 г. /„ТРАКИЕЦ КОМЕРС“ ООД/

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на…

Уведомление за инвестиционно предложение - 27.02.2018 г. /„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД/

  На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 26.02.2018 /„ЗАГОРА ЕКО“ ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 22.02.2018 /"ЕКО ЕНЕРДЖИ-2015" ЕООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС…

Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018 - 2019 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и на основание Решение № 1340/31.01.2018г. на Общински съвет Стара Загора, се обявява списък на…

Горещ телефон
за сигнали