Конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера" на 09 февруари 2015

  Община Стара Загора обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера", публична общинска собственост в селата Борилово, Елхово, Маджерито, Остра могила, Подслон,…

Предложение за замяна на имот - 101 кв.м. от УПИ І13206,КОО, кв.327-Казански, град Стара Загора

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на: • 101/1 277 кв.м. ид. ч. от УПИ…

Горещ телефон
за сигнали