Заповед № 19-13-58 от 17.04.2015 - План за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-58/ 17.04.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 17.04.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-49 от 03.04.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-49/ 03.04.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Горещ телефон
за сигнали