Заповед № 19-13-263 от 18.10.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-263/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Заповед № 19-13-263 от 18.10.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-263/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Заповед № 19-13-262 от 18.10.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-262/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за…

Заповед № 19-13-259 от 12.10.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-259/ 12.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Горещ телефон
за сигнали