Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018 - 2019 г. в Община Стара Загора

  Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и на основание Решение № 1340/31.01.2018г. на Общински съвет Стара Загора, се обявява списък на…

Заповед № 19-13-13 от 08.02.2018 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–13 от 08.02.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на…

Горещ телефон
за сигнали