Заповед № 19-13-66 от 07.05.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-66/07.05.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за…

Заповед № 19-13-65 от 07.05.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-65/07.05.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Обществено обсъждане на план за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерация Стара Загора на базата на стратегическата шумова карта

  На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда, Кметът на община Стара Загора е възложил изработване на План за действие…

Заповед № 19-13-62 от 27.04.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-62/27.04.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.04.2015

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-60 от 23.04.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-60/23.04.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Горещ телефон
за сигнали