Заповед № 19-13-132 от 23.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-132/ 23.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Уведомление за принудително отчуждаване на поземлени имоти № 68850.521.1559, 68850.521.1561, 68850.521.1563 и 68850.521.1565

ОБЯВЛЕНИЕ За предстоящо отчуждаване на поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Реконструкция на главен профил I на кв. Зора, изграждане па…

Проект на план за устойчива градска мобилност за гр. Стара Загора

Концепцията за устойчива мобилност придобива много по-широко значение от преодоляване на трафика и възможност за транспортиране. Тя обхваща цялата връзка на хората с градската структура, където отделните видове транспорт се…

Информация за междуселищните автобуси, които тръгват от автогара Стара Загора 19.09.2015г.- 22.09.2015г.

Информация за междуселищните автобуси, които тръгват от автогара Стара Загора в периода 19.09.2015 г. - 22.09.2015 г.   направление 19.09.2015 20.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Арнаутито 06:45;13:00;17:45 13:00 13:00 13:00;17:45 Бащино 15:15…

Заповед № 19-13-130 от 16.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–130 от 16.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.09.2015

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от извършване…

Заповед № 19-13-128 от 09.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–128 от 09.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.09.2015

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от извършване…

Заповед № 19-13-127 от 07.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-127/ 07.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Горещ телефон
за сигнали