Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасища, мера" и "Ливада" за индивидуално ползване за 2015г. в община Стара Загора

  Във връзка с прието Решение № 1691/26.02.2015г. на Общински съвет Стара Загора са определени поземлени имоти /пасища, мери, ливади/ за индивидуално ползване по землища. Подаването на документи се извършва…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 16.02.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-24 от 13.02.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-24/13.02.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация за…

Горещ телефон
за сигнали