Заповед № 19-13-140 от 09.10.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-140/ 09.10.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-134 от 25.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19–13–134 от 25.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-133 от 25.09.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-133/ 25.09.2015г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 25.09.2015

  На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)Община Стара Загора обявява информация за преценяване…

Горещ телефон
за сигнали