Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционна програма на Община Стара Загора по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Размер на шрифта: A A A

Горещ телефон
за сигнали