Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

Размер на шрифта: A A A

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:

 

За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в следния ред:

 1. Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, град Стара Загора;
 2. Росица Димитрова, директор на Детска градина № 68 „Патиланско царство“, град Стара Загора;
 3. Колектив на Детска градина № 68 „Патиланско царство“, град Стара Загора ;
 4. Патриция Стоянова Ахчиева, старши учител, преподавател по Руски език в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, град Стара Загора;
 5. Зооинженер Румяна Матева, старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, град Стара Загора;
 6. Таня Нейкова Картулева, старши учител, преподавател по Математика в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, град Стара Загора;
 7. Д-р Анастасия Петрова Чолакова, старши учител по професионална подготовка в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, град Стара Загора;
 8. Колектив на Средно училище „Иван Вазов“, град Стара Загора.

 

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили предложения в следния ред:

 1. Теодора Иванова Нончева, учител по Информатика и информационни технологии в Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“, гр. Стара Загора;
 2. Албена Бонева, учител в Детска градина № 2 „Зорница“, гр. Стара Загора;
 3. Полина Ангелова, учител в Детска градина № 2 „Зорница“, гр. Стара Загора;
 4. Силвия Миткова Колева, учител в група за целодневно обучение в начален етап на основната степен на образование в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора;
 5. Йоана Маринова Маринова, учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, гр. Стара Загора;
 6. Ренета Тодорова, учител в Детска градина № 68 „Патиланско царство“, град Стара Загора;
 7. Мариета Димитрова Димитрова – Генова, начален учител в Частно основно училище „Елин Пелин“, гр. Стара Загора;
 8. Мария Руменова Личева, учител по природни науки в Пето основно училище „Митьо Станев“.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали