Постъпили предложения за присъждане на плакет "Анастасия Тошева" и плакет "Млад учител" за високи постижения в областта на науката и образованието

Размер на шрифта: A A A

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, постъпиха следните мотивирани предложения за присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ и плакет „Млад учител“ за високи постижения в областта на науката и образованието в Община Стара Загора:

 

За присъждане на плакет „Анастасия Тошева“ са постъпили предложения в следния ред:

 1. Екатерина Славова Йовчева, старши учител по Математика в Основно училище „Кирил Христов“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8206/02.10.2023 г.

 

 1. Мариана Василева Костова, старши учител по Математика в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8469/09.10.2023 г.

 

 1. д-р Лидия Стоянова Блажева, заместник-директор по учебно производствена дейност в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8476/09.10.2023 г.

 

 1. Милена Желязкова Желязкова, директор на II Основно училище „Петко Рачов Славейков“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8481/09.10.2023 г.

 

 1. Йорданка Кирилова Раденкова, старши учител по Български език и литература в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8544/10.10.2023 г.

 

 1. Проф. д-р Галя Кожухарова, директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8537/10.10.2023 г.

 

 1. Педагогически колектив на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8531/10.10.2023 г.

 

 

За присъждане на плакет „Млад учител“ са постъпили предложения в следния ред:

 1. Мария Станиславова Даскалова, учител по Китайски език в Средно училище „Максим Горки“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8544/10.10.2023 г.

 

 1. Кристиан Емил Михайлов, учител по Информатика и информационни технологии в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Стара Загора; Вх. № 10-02-8311/04.10.2023 г.

 

 1. Красилена Тенева Калъчева-Иванова, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8476/09.10.2023 г.

 

 1. Делчо Николаев Делчев, учител по Български език и литература в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8476/09.10.2023 г.

 

 1. Петър Иванов Иванов, учител по Английски език в НПГВМ „Иван Павлов“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8476/09.10.2023 г.

 

 1. Ралица Йонкова Бояджиева, учител по Информационни технологии в ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора; Вх. № 10-02-8470/09.10.2023 г.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали