Правила за ползване и Списък на имотите с НТП "Пасище, мера" и "Ливада" за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018 - 2019 г. в Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Горещ телефон
за сигнали