Предложение за замяна на имот 168 кв.м. от УПИ, кв. 12 а по ПУП на с. Ново село

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4

от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА:

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:


• 168/1290 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І148 в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА със

325 кв. м от ПИ № 148 в кв. 12а по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора, собственост на Пенчо Петков Петков и Галина Велева Петкова, попадащи в дере и в уличната регулация на улица с о.т. 29 – 22.

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Горещ телефон
за сигнали