Предложение за замяна на имот - 2247 кв.м. от УПИ VII14, кв. 5, село Пъстрово

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост обявява за постъпило предложение за замяна на:

- 323 / 2247 кв.м ид.ч от УПИ VІІ14, кв.5 по ПУП с. Пъстрово, община Стара Загора –собственост на Община Стара Загора.

Обща площ на УПИ VІІ14 – 2247 кв.м със

- 82 / 1278 кв.м ид.ч. от УПИ VІоб. собственост на Златомир Митков Танев, заедно с

- 228 кв.м отчуждаеми за улица собственост на Златомир Митков Танев

 За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали