Предложение за замяна на имот 40 кв.м. от УПИ, кв. 7 по ПУП на с. Руманя

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4

 

от Закона за общинската собственост

 

ОБЯВЯВА:

 

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА:

 

40/1263 кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ144 в кв. 7 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА със

25 кв. м от ПИ № 144 в кв. 7 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора, собственост на Митко Маринов Маринов, попадащи в уличната регулация на улица с о.т. 14 – 15.

За допълнителна информация: тел. 042 / 614 681

Горещ телефон
за сигнали