Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.

В Община Стара Загора постъпиха 24 предложения за присъждане на наградата "СТАРА ЗАГОРА" в направления "КУЛТУРА И ИЗКУСТВО" и "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ" за 2018 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ "КУЛТУРА И ИЗКУСТВО"

Номинации за колективна награда

1. Държавна опера - Стара Загора и Държавен куклен театър - Стара Загора за постановката на операта "Турандот" от Джакомо Пучини - уникален спектакъл, обединяващ силата на оперното и кукленото изкуство, първи по рода си в България, вх. № 8/13.04.2018 г.

2. Редакцията на в. „Литературен глас“ при Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988“ град Стара Загора по повод четвъртвековния юбилей на изданието, вх. № 15/13.04.2018 г.

 

Номинации за индивидуална награда

1. Йордан Стоев, писател - за сборника с негови нови разкази "Градината на праведни грешници", 2018 г. - многолик факт в културния календар и в цялостния пълноценен живот на Стара Загора, вх. № 2/27.03.2018 г.

2. Огнян Драганов, директор на Държавна опера - Стара Загора - за изключителния му принос в развитието и възхода на Държавна опера - Стара Загора и културния живот на града, режисьор и новатор, експериментатор с изразен стремеж за превръщането на Старозагорската опера във водещ културен институт в национален и европейски план,вх. № 4/13.04.2018 г.

3. Христофор  Недков, актьор - за активното присъствие в културния и обществен живот на град Стара Загора, за ролите му в последния творчески сезон - Той в "Голям колкото малка ябълка" от Петър Анастасов, Отец Игнатий в "За сушата и сватбите" по Елин Пелин, Дейл Хардинг в "Полет над кукувиче гнездо", за приноса му във възпитанието на младите хора в МТС „Сцена  99", за реализацията на VI -я Национален театрален уъркшоп на аматьорските трупи „Репетиции при отворени врати '2017 " ,вх. № 7/13 .04.2018 г.

4. Доц. Злати Златев, художник - за активната му 40-годишна творческа дейност и юбилейна изложба по повод 75-та годишнина, за неговия значим принос за подпомагане работата, изявите и развитието на младите художници в град Стара Загора, вх. № 9/13.04.2018 г.

5. Ланд. архитект Тенко Дянков - за неговия съществен принос през дългогодишната му творческа кариера за създаване на облика на град Стара Загора , като един от най-добре озеленените градове в България, вх. № 16/13.04.2018 г.

6. Галина Костова, писател и художник - за високи художествено творчески постижения в духовния живот на Стара Загора и за широкия международен отзвук след заетото второ място в света и званието „Сребърен лауреат" от конкурса „Золотое перо Руси 2016", Русия, за романа „Легендата за царя", изд. през 2017 г., за първо   място и спечелена Златна купа от Националния литературен конкурс на тема „Заветите на Апостола и славянските ценности ", София, 2017, за призовото второ място в раздел "Проза" и трето място в раздел „Поезия" от Международния конкурс „Аз обичам Черно море", Несебър, 2017, за призовото второ място в раздел „Проза" от Националния литературен конкурс „Какво е за Вас детството - спомен от вчера, щастие - днес, пламък - и утре ", София, 2017 г., вх. № 18/13.04.2018 г.

7. Архитект Петко Близнаков за неговия дългогодишен професионален път, отдаден на родния му град и приноса за създаване на съвременния облик на Стара Загора, вх. № 19/13.04.2018 г.

8. Десислава Стефанова - създател и ръководител на Лондонския български хор за народни песни и Швейцарския  български хор  в град  Цюрих, авторитетен преподавател по българско народно пеене в чужбина, изявен участник и гост-солист в много музикални формации по света, за вдъхновяващата ѝ отдаденост към българската фолклорна култура, към Стара Загора и България, вх. №  21/12.04.2018 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"

Номинации за колективна награда

1. Академична общност на Тракийски университет - Стара Загора - за високи постижения в развитието на образователната дейност на висшите училища в България, доказан принос на национално и европейско ниво, вх. № 5/13.04.2018 г.

2. Педагогически колектив на XI Основно училище „Н. Лилиев" - за постигнати резултати и новаторски подход към образователно­ възпитателния процес, висок професионализъм , проявена творческа активност, утвърждаване на авторитета на училището, принос за популяризиране на образователните ценности, вх. № 6/13.04.2018 г.

3. Педагогически колектив на Профилирана природоматематическа гимназия „Г. Милев" - за изключителни постижения на учениците в областта на информационните технологии и математиката  на олимпиади и  конкурси на национално и международно ниво,  традиционни участия и високи успехи в Азиатските състезания по математика и Международния турнир „Математика без граници, вх. № 11/13.04.2018 г.

4. Педагогически колектив на II Основно училище „П. Р. Славейков" - за реализирани прояви по повод 60 години от основаване на училището и 190 години от рождението на неговия патрон П.Р.Славейков, за постигнати високи резултати в образователно-възпитателния процес, прилагане на съвременни форми и методи за работа с учениците, за популяризиране на иновативните образователни подходи в контекста на съвременните европейски тенденции  за ефективно  обучение,                     вх. № 12/13.04.2018 г. и № 17/13.04.2018 г.

 

Номинации за индивидуална награда

1. Виолета Славова Митева, старши учител в начален етап на основно образование, VI основно училище „Свети Никола" - за изявени професионални качества и доказан принос в развитието на образователно-възпитателния процес, за новаторски подход и иновативни методи на преподаване, за насърчаване творческите заложби на учениците, вх. № 1/20.03.2018 г.

2. Йоанна Димитрова, директор на ДГ № 10 "Светлина" - за висок професионализъм, за постигнати значими резултати и новаторски подход към образователно-възпитателния процес, за проявена творческа активност, за модерно мислене и воля за реализиране на целите си, за утвърждаване на авторитета на детската градина, за популяризиране на образователните ценности, вх. № 3/12.04.2018 г.

3.Живка Стойчева, старши учител в Профилирана природоматематическа гимназия "Г. Милев" - за висок професионализъм в областта на информационните технологии, за участие в състезания и олимпиади и постигнати високи резултати от ученици на национално ниво, ръководител на школа по програмиране, сертифициран обучител към Microsoft, вх. № 10/13.04.2018 г.

4. Нина Димитрова Димитрова, главен учител, начален етап на основното образование в Пето основно училище „Митьо Станев" - за постигнати високи резултати, личен принос, всеотдайност и професионализъм в образователната дейност, за високи постижения в Националното външно оценяване, олимпиади и състезания, изявен синдикален деец с принос в синдикалната дейност на общинско ниво, вх. № 13/13.04.2018 г.

5. Павлина Георгиева Елинова, главен учител в Пето основно училище „Митьо Станев", специалност „Биология и химия" - за високи постижения в образователния процес, за работа по проекти в областта на екологията, за принос в обучението за природосъобразен начин на живот и екокултура, за високи успехи на учениците на национални състезания и олимпиади по биология и здравно образование, вх. № 13/13.04.2018 г.

6. Жана Минчева, директор на НУ „Д. Благоев" - за  иновативни и новаторски подходи в образователно-възпитателния процес, въвеждане на интерактивно обучение, осигуряване на обучение с най-модерни технологии - таблети, мултимедии във всяка учебна стая, за най-високи резултати на външно оценяване в Област Стара Загора, безспорен принос за професионалния старт на студенти от ПФ на Тракийския университет . НУ „Д. Благоев" е определено за иновативно училище с Решение на МС, 2017 г., вх. № 14/13.04.2018 г.

7. Марияна Йотова, заместник-директор на IV основно училище  „К. Христов" - за отлични организаторски и ръководни качества с принос за определяне на училището като иновативно/ 2017 г., за работа по проекти, за отлична подготовка и участие на ученици в областни и национални състезания и олимпиади по химия и опазване на околната среда,вх. № 20/13.04.2018 г.

8. Тоня Иванова Колева, старши учител в ДГ № 35 „Свобода" - за безспорни организационни умения, нови подходи при работа с деца и родители, свързани с народни обичаи и традиции, участие в общински и международни конкурси, вх. № 22/16.04.2018 г.

9. Николай Христов Христов, старши учител в ДГ № 35 „Свобода" - за изявени професионални качества и доказан принос в музикалното изкуство, за развитие на художествено-творческата дейност в детската градина , за участие в Националния конкурс „Орфеево изворче" със завоювано второ място и плакет, № 23/16.04.2018 г.

10. Величка Христозова  Велчева, главен учител в ДГ № 35 „Свобода" - за изявени професионални качества и доказан принос в развитието на образователно-възпитателния процес, за новаторски подход, за насърчаване творчески те заложби на децата чрез създаване на театрално  студио  „3орница ",вх. №24/16.04.2018  г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали