Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1001 от 28.11.2013 г.

В Община Стара Загора постъпиха 24 предложения за присъждане на наградата "СТАРА ЗАГОРА" в направления "КУЛТУРА И ИЗКУСТВО" и "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ" за 2018 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ "КУЛТУРА И ИЗКУСТВО"

Номинации за колективна награда

1. Държавна опера - Стара Загора и Държавен куклен театър - Стара Загора за постановката на операта "Турандот" от Джакомо Пучини - уникален спектакъл, обединяващ силата на оперното и кукленото изкуство, първи по рода си в България, вх. № 8/13.04.2018 г.

2. Редакцията на в. „Литературен глас“ при Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988“ град Стара Загора по повод четвъртвековния юбилей на изданието, вх. № 15/13.04.2018 г.

 

Номинации за индивидуална награда

1. Йордан Стоев, писател - за сборника с негови нови разкази "Градината на праведни грешници", 2018 г. - многолик факт в културния календар и в цялостния пълноценен живот на Стара Загора, вх. № 2/27.03.2018 г.

2. Огнян Драганов, директор на Държавна опера - Стара Загора - за изключителния му принос в развитието и възхода на Държавна опера - Стара Загора и културния живот на града, режисьор и новатор, експериментатор с изразен стремеж за превръщането на Старозагорската опера във водещ културен институт в национален и европейски план,вх. № 4/13.04.2018 г.

3. Христофор  Недков, актьор - за активното присъствие в културния и обществен живот на град Стара Загора, за ролите му в последния творчески сезон - Той в "Голям колкото малка ябълка" от Петър Анастасов, Отец Игнатий в "За сушата и сватбите" по Елин Пелин, Дейл Хардинг в "Полет над кукувиче гнездо", за приноса му във възпитанието на младите хора в МТС „Сцена  99", за реализацията на VI -я Национален театрален уъркшоп на аматьорските трупи „Репетиции при отворени врати '2017 " ,вх. № 7/13 .04.2018 г.

4. Доц. Злати Златев, художник - за активната му 40-годишна творческа дейност и юбилейна изложба по повод 75-та годишнина, за неговия значим принос за подпомагане работата, изявите и развитието на младите художници в град Стара Загора, вх. № 9/13.04.2018 г.

5. Ланд. архитект Тенко Дянков - за неговия съществен принос през дългогодишната му творческа кариера за създаване на облика на град Стара Загора , като един от най-добре озеленените градове в България, вх. № 16/13.04.2018 г.

6. Галина Костова, писател и художник - за високи художествено творчески постижения в духовния живот на Стара Загора и за широкия международен отзвук след заетото второ място в света и званието „Сребърен лауреат" от конкурса „Золотое перо Руси 2016", Русия, за романа „Легендата за царя", изд. през 2017 г., за първо   място и спечелена Златна купа от Националния литературен конкурс на тема „Заветите на Апостола и славянските ценности ", София, 2017, за призовото второ място в раздел "Проза" и трето място в раздел „Поезия" от Международния конкурс „Аз обичам Черно море", Несебър, 2017, за призовото второ място в раздел „Проза" от Националния литературен конкурс „Какво е за Вас детството - спомен от вчера, щастие - днес, пламък - и утре ", София, 2017 г., вх. № 18/13.04.2018 г.

7. Архитект Петко Близнаков за неговия дългогодишен професионален път, отдаден на родния му град и приноса за създаване на съвременния облик на Стара Загора, вх. № 19/13.04.2018 г.

8. Десислава Стефанова - създател и ръководител на Лондонския български хор за народни песни и Швейцарския  български хор  в град  Цюрих, авторитетен преподавател по българско народно пеене в чужбина, изявен участник и гост-солист в много музикални формации по света, за вдъхновяващата ѝ отдаденост към българската фолклорна култура, към Стара Загора и България, вх. №  21/12.04.2018 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"

Номинации за колективна награда

1. Академична общност на Тракийски университет - Стара Загора - за високи постижения в развитието на образователната дейност на висшите училища в България, доказан принос на национално и европейско ниво, вх. № 5/13.04.2018 г.

2. Педагогически колектив на XI Основно училище „Н. Лилиев" - за постигнати резултати и новаторски подход към образователно­ възпитателния процес, висок професионализъм , проявена творческа активност, утвърждаване на авторитета на училището, принос за популяризиране на образователните ценности, вх. № 6/13.04.2018 г.

3. Педагогически колектив на Профилирана природоматематическа гимназия „Г. Милев" - за изключителни постижения на учениците в областта на информационните технологии и математиката  на олимпиади и  конкурси на национално и международно ниво,  традиционни участия и високи успехи в Азиатските състезания по математика и Международния турнир „Математика без граници, вх. № 11/13.04.2018 г.

4. Педагогически колектив на II Основно училище „П. Р. Славейков" - за реализирани прояви по повод 60 години от основаване на училището и 190 години от рождението на неговия патрон П.Р.Славейков, за постигнати високи резултати в образователно-възпитателния процес, прилагане на съвременни форми и методи за работа с учениците, за популяризиране на иновативните образователни подходи в контекста на съвременните европейски тенденции  за ефективно  обучение,                     вх. № 12/13.04.2018 г. и № 17/13.04.2018 г.

 

Номинации за индивидуална награда

1. Виолета Славова Митева, старши учител в начален етап на основно образование, VI основно училище „Свети Никола" - за изявени професионални качества и доказан принос в развитието на образователно-възпитателния процес, за новаторски подход и иновативни методи на преподаване, за насърчаване творческите заложби на учениците, вх. № 1/20.03.2018 г.

2. Йоанна Димитрова, директор на ДГ № 10 "Светлина" - за висок професионализъм, за постигнати значими резултати и новаторски подход към образователно-възпитателния процес, за проявена творческа активност, за модерно мислене и воля за реализиране на целите си, за утвърждаване на авторитета на детската градина, за популяризиране на образователните ценности, вх. № 3/12.04.2018 г.

3.Живка Стойчева, старши учител в Профилирана природоматематическа гимназия "Г. Милев" - за висок професионализъм в областта на информационните технологии, за участие в състезания и олимпиади и постигнати високи резултати от ученици на национално ниво, ръководител на школа по програмиране, сертифициран обучител към Microsoft, вх. № 10/13.04.2018 г.

4. Нина Димитрова Димитрова, главен учител, начален етап на основното образование в Пето основно училище „Митьо Станев" - за постигнати високи резултати, личен принос, всеотдайност и професионализъм в образователната дейност, за високи постижения в Националното външно оценяване, олимпиади и състезания, изявен синдикален деец с принос в синдикалната дейност на общинско ниво, вх. № 13/13.04.2018 г.

5. Павлина Георгиева Елинова, главен учител в Пето основно училище „Митьо Станев", специалност „Биология и химия" - за високи постижения в образователния процес, за работа по проекти в областта на екологията, за принос в обучението за природосъобразен начин на живот и екокултура, за високи успехи на учениците на национални състезания и олимпиади по биология и здравно образование, вх. № 13/13.04.2018 г.

6. Жана Минчева, директор на НУ „Д. Благоев" - за  иновативни и новаторски подходи в образователно-възпитателния процес, въвеждане на интерактивно обучение, осигуряване на обучение с най-модерни технологии - таблети, мултимедии във всяка учебна стая, за най-високи резултати на външно оценяване в Област Стара Загора, безспорен принос за професионалния старт на студенти от ПФ на Тракийския университет . НУ „Д. Благоев" е определено за иновативно училище с Решение на МС, 2017 г., вх. № 14/13.04.2018 г.

7. Марияна Йотова, заместник-директор на IV основно училище  „К. Христов" - за отлични организаторски и ръководни качества с принос за определяне на училището като иновативно/ 2017 г., за работа по проекти, за отлична подготовка и участие на ученици в областни и национални състезания и олимпиади по химия и опазване на околната среда,вх. № 20/13.04.2018 г.

8. Тоня Иванова Колева, старши учител в ДГ № 35 „Свобода" - за безспорни организационни умения, нови подходи при работа с деца и родители, свързани с народни обичаи и традиции, участие в общински и международни конкурси, вх. № 22/16.04.2018 г.

9. Николай Христов Христов, старши учител в ДГ № 35 „Свобода" - за изявени професионални качества и доказан принос в музикалното изкуство, за развитие на художествено-творческата дейност в детската градина , за участие в Националния конкурс „Орфеево изворче" със завоювано второ място и плакет, № 23/16.04.2018 г.

10. Величка Христозова  Велчева, главен учител в ДГ № 35 „Свобода" - за изявени професионални качества и доказан принос в развитието на образователно-възпитателния процес, за новаторски подход, за насърчаване творчески те заложби на децата чрез създаване на театрално  студио  „3орница ",вх. №24/16.04.2018  г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали