Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2021 година

Размер на шрифта: A A A

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Стара Загора“ за 2021 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020 г.

 

НАПРАВЛЕНИЕ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

  • ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

 

1. Албена Еленкова Василева – старши учител по изобразително изкуство в СУ „Христо Смирненски“. Номинирана от педагогическия колектив на СУ „Христо Смирненски“.

Вх. № 10-02-2588/06.04.2021 г.

 

2. Антония Господинова Сукманова (посмъртно) – старши учител по български език и литература в СУ „Максим Горки“. Номинирана от Мариана Пенчева - директор на СУ „Максим Горки“, подкрепено от Обществения съвет и училищното настоятелство.

Вх. № 10-02-2736/09.04.2021 г.

 

3. Юлиян Кънчев Цветков – старши учител по математика в ППМГ „Гео Милев“. Номиниран от Педагогическия екип на ППМГ „Гео Милев“.

Вх. № 10-05-24/13.04.2021 г.

 

4. Розалина Тодорова Петрова – старши учител в Детска градина №11 „Загоре“. Номинирана от Антония Тончева, директор на Детска градина №11 „Загоре“, и педагогическия колектив.

Вх. № 10-02-2842/14.04.2021 г.

 

5. Ангела Попова – учител в Детска градина №11 „Загоре“. Номинирана от Антония Тончева, директор на Детска градина №11 „Загоре“, и педагогическия колектив.

Вх. № 10-02-2842/14.04.2021 г.

 

6. Спаска Кирилова Матева – начален учител в ОУ „Кирил Христов“. Номинирана от Господин Балъкчиев, директор на ОУ „Кирил Христов“.

Вх. № 10-02-2846/14.04.2021 г.

 

7. Яна Георгиева Иванова – начален учител в ОУ „Кирил Христов“. Номинирана от Господин Балъкчиев, директор на ОУ „Кирил Христов“.

Вх. № 10-02-2846/14.04.2021 г.

 

8. Доц. д-р Добри Ярков – ректор на Тракийски университет – Стара Загора. Номиниран от ректорското ръководство на Тракийски университет – Стара Загора.

Вх. № 10-02-2853/14.04.2021 г.

 

9. Розета Русева Величкова – директор на Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“. Номинирана от педагогическия колектив на НУМСИ „Христина Морфова“.

Вх. № 10-02-2893/15.04.2021 г.

 

 

  • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

 

1. На Шесто основно училище „Свети Никола“. Номинация от училищното настоятелство и Обществения съвет при Шесто основно училище „Свети Никола“.

Вх. № 10-02-2816/14.04.2021 г.

 

2. На Педагогически състав на Детска градина №11 „Загоре“. Номинация от Антония Тончева, директор на Детска градина №11 „Загоре“, и педагогическия колектив.

Вх. № 10-02-2842/14.04.2021 г.

 

3. На Педагогически колектив на Второ основно училище „П. Р. Славейков“. Номининация от Обществения съвет при Второ основно училище „П. Р. Славейков“.

Вх. № 10-05-26/15.04.2021 г.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

       •    ЗА ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

1. Лилия Филипова  - дългогодишен уредник в отдел „Нова история“ при Регионален исторически музей – Стара Загора, за обогатяването фондовете на музея с десетки хиляди движими културни ценности и популяризирането им; за експонирането на многобройни изложби ;за научни и научно –популярни публикации.

Вх. № 10-02-1851/15.03.2021 г.

 

2. Ивайло Кринчев – главен диригент на Старозагорската опера за неговия личен принос за развитието на Старозагорската опера и на музикалния живот на Стара Загора, за изключителните му постижения при представянето на грандиозни, иновативни и нестандартни проекти, за превръщането на оркестъра в привлекателно място за работа на музиканти от цял свят.

Вх. № 10-02-2670/08.04.2021 г.

 

3. Виолета Бончева – поетеса и прозаик, за книгата й „Подари ми цвете“ и за цялостната й творческа дейност.

Вх. № 10-02-2733/09.04.2021 г.

 

4. Слава Драгановадиректор на библиотека "Родина", за активно присъствие в културния живот на Стара Загора; за издигане авторитета на най - голямата читалищна библиотека в България и превръщането й в еталон за работа в библиотечното дело в България; за новаторството, инициативността и спечелването на многобройни проекти; за нейната 65 - годишнина.

Вх. № 10-02-2894/15.04.2021 г.

 

 

  • ЗА КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

1. На Хора на Държавна опера – Стара Загора

Вх. № 10-02-2669/08.04.2021 г.

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали