Провеждане на обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк „Митрополит Методи Кусев“ с представители на общинската администрация и проектантския колектив

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора отлага насроченото за 29.03.2018г. обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк „Митрополит Методий Кусев“ до привеждането му в съответствие с решение на Общински експертен съвет по устройство на територията по Протокол № 12, т. 1.1 от 21.03.2018г.

 

 

Община Стара Загора на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че e изработен проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ на парк „Митрополит Методи Кусев“ /“Аязмото“/ по плана на гр. Стара Загора.

На 29.03.2018 г. от 17.00 ч. в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на проекта за ПУП - ПРЗ на парк „Митрополит Методи Кусев“ с представители на общинската администрация и проектантския колектив.

Всички заинтересовани лица могат да депозират в деловодството на общината своите писмени становища и предложения в срок до 28.03.2018 год.
 

 

Горещ телефон
за сигнали