Списък на имотите с НТП „Пасище, мера" и „Ливада" за индивидуално ползване за стопанската 2015-2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Във връзка с Параграф 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.37 и от същия, както и на основание Решение № 1691/26.02.2015 г. на Общински съвет Стара Загора, обявявам списък на имотите с НТП „Пасище, мера" и „Ливада" за индивидуално ползване за стопанската 2015-2016 г.

Подаването на документи ще се извършва до 31.08.2015 г. на работни места № 5 и № 6 в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Стара Загора. Комплекта с необходимите документи е на разположение на желаещите в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Стара Загора, както и на сайта на Общината.

 

Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ 27.5 KB

Декларация по чл.37 и, ал.1 от ЗСПЗЗ 26 KB

Общи указания 29.5 KB

Опис-Приложение №1 45.5 KB

Опис-Приложение №2 45.5 KB

Опис-Приложение №3 29.5 KB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали