Търг за отдаване под аренда и наем на имоти - частна общинска собственост на 05 февруари 2015

Размер на шрифта: A A A

 

 

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения на имоти, частна общинска собственост в село Кирилово и за отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури на имоти, частна общинска собственост в селата Бенковски, Казанка, Калояновец, Кирилово, Християново и Арнаутито.

Търгът ще се проведе на 05.02.2015 г. от 09:30 часа в Зала "Фоайе" на Общината.

Обява 122.79 KB  

Заповед № 10-00-107 от 19.01.2015 г. 101.53 KB - изменение в правилата за участие и провеждане на търга: депозити за участие в търга се внасят само по банков път.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали