Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 28 март 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г.

Търгът ще се проведе на 28.03.2019 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" №4.

 

Обява  06/03/2019 , 12:23

 

    

 

Скица

Схема

Горещ телефон
за сигнали