Уведомление до всички заинтересовани спортни клубове за подадено заявление за предоставяне на безвъзмездно ползване на спортен обект - спортна зала "ДЗУ"

Размер на шрифта: A A A

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, Община Стара Загора уведомява всички заинтересовани спортни клубове, че има подадено заявление за предоставяне на безвъзмездно ползване на спортен обект - частна общинска собственост, представляващ Спортна зала „ДЗУ", находящ се в кв. 11 „Индустрия".

Спортни клубове, желаещи да ползват имота, следва да подадат заявления по образец в срок до З май 2024 година в деловодството на Община Стара Загора.

Съобщение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали